Aija

Aija Trilo ijas centr m lest ba K da t ir pasaules skaist k j ta Vai t ap em k staru gredzens k to jaun bas j sm un romantisk pacil t b izsap ojis J nis Vai t sp j pacelt vai gremd t Autors psiholo iski

 • Title: Aija
 • Author: Jānis Jaunsudrabiņš
 • ISBN: 9789934023767
 • Page: 130
 • Format: Hardcover
 • Trilo ijas centr m lest ba K da t ir, pasaules skaist k j ta Vai t ap em k staru gredzens, k to jaun bas j sm un romantisk pacil t b izsap ojis J nis Vai t sp j pacelt vai gremd t Autors psiholo iski smalki r da likten gas m lest bas rado o un posto o sp ku.

  • [PDF] Download ✓ Aija | by ¶ Jānis Jaunsudrabiņš
   130 Jānis Jaunsudrabiņš
  • thumbnail Title: [PDF] Download ✓ Aija | by ¶ Jānis Jaunsudrabiņš
   Posted by:Jānis Jaunsudrabiņš
   Published :2019-03-09T03:49:32+00:00

  About “Jānis Jaunsudrabiņš

  • Jānis Jaunsudrabiņš

   Prozai is, dramaturgs, dzejnieks un gleznot js J nis Jaunsudrabi dzimis Neretas pagasta kalpu imen , agri zaud jis t vu Jaun b s cis interes ties par glezniec bu, no 1899 gada m c jies V Bl ma z m anas un glezno anas skol R g , papildin jies Minhen un Berl nes Levina Funkes akad mij 1906 gad vi paraksta t saukto dekadentu grupas manifestu un ir izdevuma Pret Sauli redaktors No 1910 gada vi kop ar imeni dz vo Burtnieku nam M lgr v , kur var netrauc ti nodarboties ar literat ru 1915 gad Jaunsudrabi kop ar imeni dodas b g u gait s uz Zieme kauk zu, p c atgrie an s Latvij dz vo galvenok rt P avi s No 1919 gada bijis Neatkar go m kslinieku vien bas biedrs, k ar t s pirmais priek s dis 1944 gad emigr jis uz V ciju, kur pavada m a nogali, tom r vi a darbi tiek izdoti ar Padomju Latvij Jaunsudrabi tulkojis latvie u valod K Hamsuna, B Kellerma a, G de Mopas na, de Kost ra darbus Apbalvots ar Triju Zvaig u ordeni 1927 , Amerikas latvie u apvien bas Kult ras fonda balvu 1952 un Pasaules Br vo latvie u apvien bas Tautas balvu 1957 1962 gad nodibin ts J Jaunsudrabi a fonds, kas pie ir balvu par sasniegumiem latvie u proz 1967 gad rakstnieka biju aj dz vesviet Neretas pagasta Rieksti os iek rtots muzejs.

  954 thoughts on “Aija

  • Es īsti nespēju vārdos ietērpt, cik ļoti man krita uz nerviem gandrīz visi varoņi, kuri grāmatā bija attēloti, tai skaitā arī galvenie personāži - Jānis, kuram acīmredzot nav mugurkaula un/vai gribasspēka, kā arī Aija, kuru pats autors precīzi apraksta kā "garīgi trulu", nemaz nerunājot par citām viņas burvīgajām īpašībām. Kaitinošie tēli laikam arī bija mana lielākā problēma, jo es vienkārši nespēju saprast, kāpēc katra otrā sieviete bija ieķērusies [...]  • "Cik bēdīgi ir mīlestību izstarot tukšumā" pavada visas triloģijas daļas.Grāmata atspoguļo 20. sākuma dzīvi Latvijas lauku sētās. Interesanti uzzināt, kādas bija to laiku ikdienas problēmas un cilvēku dzīves svarīgākie jautājumi. Vēsturiskajos notikumos saskatāma saikne ar mūsdienu latviešu ģimenes pamatvērtībām.


  • Pēdējā daļa bija vienkārši kaut kas drausmīgs. Ja Jaunsudrabiņam tiešām šķita, ka uzrakstīt šo grāmatu ir laba doma, tad man nav ko teikt. Izraisīja tik nepatīkamas emocijas, ka diez vai vēl kādreiz lasīšu.


  • Grāmata bija fantastiska Līdz pēdējām 10 lapaspusēm, kuras sabojāja visu. Kaut arī nobeigums, man nepatika, darbs kopumā bija vairāk kā baudāms.


  • Grāmatas sākumā satiekas divi vīrieši, kuri naktī nejauši satikušies dodas uz savām mājām, no kuriem viens stāsta par savām ganu gaitām mājās Lapās. Viss romāns risinās ap galveno varoni Jāni un viņa nelaimīgo mīlestību Aiju.Jānis viņu iemīl jau 15 gados, un kad viņš viņu atkal satiek 30 gados, atkal nevar aizmirst. Jaunsudrabiņš ir iesācis grāmatu, kā lielākā daļa 20 latviešu rakstnieku ar iemīlēšanos jaunā meitenē, kas risinās lauku sētā jaunības [...]


  • Parasti nelasu latviešu autoru darbus, tāpēc grūti salīdzināt ar latviešiem tipiskajiem sižetiem, bet man ir tāda sajūta, ka pārsvarā tā laika grāmatas ir par tikumīgām sērdienītēm, kur mainās tas, vai saimnieki ir labsirdīgi vai nē, tāpēc man izbrīnu radīja jau grāmatas pirmās nodaļas. Domāju arī, ka grāmatas galvenais tēls būs meitene vārdā Aijā. Tā nebija. Toties Aija bija ļoti svarīga stāstītājam. Pat pārāk svarīga, ņemot vērā to, kā viss bei [...]


  • Brīnišķīga valoda un stāstījums. Atvainojiet, vēstījums. Stāts par postu, ko nodara nelaimīga liktenīgā mīlestība, par lauku dzīves priekiem un bēdām, par tikumu un netikumu. Gribot negribot nākas jautāt - vai slinkums nav lielāka nelaime par nabadzību? Cik liels pievilkšanās spēks gan ir aklai mīlestībai? Vai tas darbojas abos virzienos? Kas ir laime un cik ļoti tā atkarīga no manis pašas, no gribēšanas, varēšanas un darīšanas? Un ko tad, kad zemāk vairs nav [...]


  • Jaunsudrabiņam tāds lāču pakalpojums sanācis, nosaucot grāmatu "Aija". Tik pat labi varēja saukt "Jānis", kurš tik gudrs, gudrs, un lasa grāmatas un apdzejo cilvēka garīgo pasauli un vajadzības, bet iemīlas meičā, kurai trulums no visām malām lien ārā jau pašā sākumā.Noslēgums ir vienīgais loģiskais un kopumā stāsta noskaņa ir tāda latviski vaimanājoša, nepatīkama pēcgarša, bet labs ieskats tā laika sadzīvē.
  • Pirmoreiz lasot vidusskolas laikos, dikti patika, pārlasot secinu, ka ar aizgājušo laiku skarbo dzīves realitāti mūsdienu skolniekiem nevajadzētu prātu čakarēt.


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *