Tabu Can Çekişiyor - Tanrı ve Kuran

Tabu Can eki iyor Tanr ve Kuran Turan mOn d rt bin kilometreden ba r yorum sana Kutlar m Gece karanl kta kara nadas n i inde kara koyunun kara kuzusunu g ren g zlerinden perim Ali Akbaba Sydney slam dinin tezyif eden Diyaneti iha

 • Title: Tabu Can Çekişiyor - Tanrı ve Kuran
 • Author: Turan Dursun
 • ISBN: 9789753430128
 • Page: 338
 • Format: Paperback
 • Turan mOn d rt bin kilometreden ba r yorum sana.Kutlar m Gece karanl kta kara nadas n i inde, kara koyunun kara kuzusunu g ren g zlerinden perim Ali Akbaba, Sydney slam dinin tezyif eden, Diyaneti ihanete ve h yanete eviren karc ve ilahiyat mezunu kimilerinin y z k zart c eriat meczupluklar na meydan okuyan yaz lar n z n hayran y m Ellerin dert g rmesin BenTuran mOn d rt bin kilometreden ba r yorum sana.Kutlar m Gece karanl kta kara nadas n i inde, kara koyunun kara kuzusunu g ren g zlerinden perim Ali Akbaba, Sydney slam dinin tezyif eden, Diyaneti ihanete ve h yanete eviren karc ve ilahiyat mezunu kimilerinin y z k zart c eriat meczupluklar na meydan okuyan yaz lar n z n hayran y m Ellerin dert g rmesin Ben, ya seksene yakla an, Atan n zaman n ya am , din bilgisini de zmirli smail Hocadan edinmi bir kimseyim slam i in hi de makbul olmayan tarikatlara b l nm hocalar m z n, karlar ndan ba ka bir ey tan mad klar ndan size hocam diye ba lad m A Sadreddin Halulu, Kar yakaS yleyeni ad akl mda de il imdi Bir nyarg y par almak atom ekirde ini par alamaktan daha zordur demi bu de erli insan Bu s z niye mi ba a yazd m nk , siz de T rkiyede bilin li olarak ve z kayna ndan kan tlar, somut delillerle bir tabuyu y kmaya al yorsunuz Sizi y rekten kutluyorum.Size sayg g stermek b t n ayd nlar n g revidir Ben, bu y rekli ve g zel al malar n z okurken erince ula yorum Ger i tam takip edemiyorum nk , yolu yordam , okulu olamayan bir k yde retmenim Bu nedenle sa olsun, gazete bayisi arkada f rsat bulduk a, 2000e Do ru ve Teori dergilerini yazama olana n z ihmal etmiyor Teoride daha geni yazama olana n z oldu undand r ki, herhalde daha detayl bilgi alabiliyoruz Sorular ma ge meden nce, bu al malar n z kitap olarak yay mlasan z, biz de yaralans k nas l olur acaba Bunu beklemek hakk m zd r san r m Nusret Ate , Artvin.2000e Do ruda yazmaya ba lad n zdan beri, bu derginin adeta tiryakisi oldum yle ki, dergiyi elime al nca ilk i im Din Dersleri ni okumak oluyor nk bu derslerden ok istifade ediyor, bu zamana kadar duyup i itmedi im bilgiler ediniyorum Mevzua derin vukfunuzu, fikirlerinizi cesaretle kaleme al n z g r p de sizi tebrik etmemek elden gelmiyor Ancak, bu y zden g z d nm mutaass p yobaz g ruhunun h m na u raman z ihtimalinden korkuyor, ister istemez Salmaz R t olay n hat rl yorum S reyya Cebce, Eynesil GiresunUzun zamand r yaz lar n z takip ediyorum Aziz Nesinin dedi i gibi, her ayd n Kuran da korumal d r Ger ekten kat l yorum imdi de en ok istedi im, 2000e Do ru dergisinde yazd klar n z ve daha ba ka yerde ya m san z onlar toplay p bir kitap haline getirirseniz, gerek T rkiye halk na, gerek K br s T rk toplumuna ok b y k hizmet etmi olacaks n z Mehmet Emin Panel, Gazi Magosa K br sAyr ca din bilgisine daha fazla yer verilemez mi 2000e do ru dergisindeki yeriniz bir sayfal k kmaktad r Ben ahsen dergiyi elime ald m zaman heyecanla hemen ilk sayfan z okuyorum Do rusu bu kadar nemli konu i in bir sayfa az geliyor, heyecan verici bu bilgilere ger ekten hasretiz L tfen yeri biraz daha geni letin Y llardan beri halk m z uyu turan s zde o mucizelere kar bize kar bize savunma olana n verdi iniz i in, size te ekk r etmeyi bir bor sayarken, uzun m rl olma i tenlikli dileklerimi iletir, sayg lar m sunar m mer Avni Aksaray, Bal kesir

  • [PDF] Download ó Tabu Can Çekişiyor - Tanrı ve Kuran | by ↠ Turan Dursun
   338 Turan Dursun
  • thumbnail Title: [PDF] Download ó Tabu Can Çekişiyor - Tanrı ve Kuran | by ↠ Turan Dursun
   Posted by:Turan Dursun
   Published :2019-09-01T15:37:59+00:00

  About “Turan Dursun

  • Turan Dursun

   Turan Dursun 1934, ark la, Sivas Province 4 September 1990, Istanbul was a Turkish Islamic scholar and a writer His work heavily criticizes Islam and its founders.He first worked as a religious officer before becoming an atheist during his study of the history of monotheistic religions Dursun wrote a number of books about religion, which included interpretations of Islamic texts He was an open critic of religion and was frequently threatened by fundamentalists.He was eventually assassinated on September 4, 1990, outside his home in Istanbul After this event, his books sold tens of thousands of copies in Turkey.

  541 thoughts on “Tabu Can Çekişiyor - Tanrı ve Kuran

  • Aslında söyleyecek çok şey var. Öncelikle, kitabın geneli için bir şeyler yazıp sonra içeriğe dönmek istiyorum.Kitap Turan Dursun'un çeşitli zamanlarda dergilere yazdığı makalelerin derlenmesinden oluşuyor. Bu bağlamda bir makalede okuduğunuz bir konu diğer makalede de karşınıza çıkacak. Bu durum bazen öyle sık tekrar ediyor ki elinizde olmadan sıkılıyorsunuz. Yıldız verirken bir yıldız'ı kırma sebebim buydu. Yazardan çok editörel eksiklik diyebilirim. İç [...]


  • Dini tabuların yıkılması için insanlara gerçekleri göstermeye çalıştı ve yapılabilecek en iyi şekilde yaptı. 'Başınıza bir şey gelmesinden korkmuyor musunuz'diye gazeteciye;"Rahat yaşamak uğruna gerçeği mezara mı götüreyim; halka gerçeği anlatmak uğruna ölümü mü göze alayım'' diyerek de ölümü göze aldı. Özellikle bu kitabının okunması, duyurulması gerekir bence.  • Müslümansınız ama kuranı hiç okumadınız mı?Dini bilgileriniz tamamen biilerinin size anlattıklarından mı ibaret?İslamı hoşgörü ve bilim dini mi zanndiyorsunuz?Türk'leri İslam'ın koruyucusu mu zannediyorsunuz?Muhammed'i tanıdığınızı zannediyorsunuz ancak onunla ilgili de hiç kitap okumadınız öyle mi?Tebrikler. Günün kazananı siz oldunuz. Yahudisiniz.Açıkça söylemek gerekitrse Turan Dursun 'un kini biraz seziliyor. Nedense İslama biraz (ama çok değil) öfkel [...]


  • Yer yer (ayetleri yorumlamak adına) biraz düz mantık kullanılmış olsa da bence gayet güzel bir kitap. Ayrıca Kuran'ın değiştirilme konusunu fazla cesaretli olarak buldum.Ki zaten muhterem ülkemizde (gerçek) aydınlarımızın başına ne geliyorsa onun da başına o geldi.


  • İlkel düşünce ve düzene karşı bir manifesto niteliğinde cesurca kaleme alınmış bir eser.Turan Dursun bir efsanedir  • muazzez ilmiye çığ külliyatını okuduktan sonra, taşlar yerine oturdu diyebilirim.hatta sayın ÇIĞ ın kitapları, bu seriyi tamamlıyor, mitoloji-efsane tarih çizgisinde yerlerine oturtuyorn dünyanı en şanslı, en meraklı ve en azimli okuruyum sanırım;çünkü elimde bizim merkez kütüphaneden (OMÜ merk. Kütph.) ödünç alıp fotkp yaptırdım, Sabiiler - Son Gnostikler adlı kitap ve daha başka gündüz- sarıkçıoğlu kitapları var. onlara sıra geliyor kendiliğinden.


  • Daha önce islam problemini daha bilimsel ve felsefik açılardan ele alan kitaplara gözatmıştım. Bu kitapta ise problemin kendisi açıkça irdelenmiş. Kuran ve hadis gibi yorumlar ile istenilen yere çekilebilen bilgiler içeren kaynakların doğrudan eleştirisi tutarlı bir şekilde ortaya konmuş. Teşekkürler korkusuz adam!


  • Kuran okurken sıkılacaklar için hem Kuran hem de hadislerden faydalanılmış mükemmel bir kaynak. Şu anda Anadolu'nun standart bir köy kahvesinde 45, herhangi bir Şeriat ülkesinde 5 dk'da kendimi öldürtecek kadar Kuran ve hadis biliyorum : )).


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *